Bærekraft-samtaler

Forum for vitenskap og demokrati, SDG-Bergen og Bergen Global samarbeider om en seminarserie om bærekraft.

 

Gjennom en serie møter med relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål, vil vi skape en oppmerksomhet om disse spørsmålene.

Vi inviterer til et tverrfaglig møtested for debatt om forsking og samfunn.

Møtene finner sted på kafe Christie, Godt Brød på Museplass 3.

Alle er hjertelig velkommen!

Bilde: Mariusz Prusacz, Unsplash