Forklart-serien

Komplekse tema og dagsaktuelle land forklart!

Hva er egentlig konflikten i Korea? Hva er en flyktning? Hva betyr egentlig antisemittsme? Og hva er det egentlig med Israel?

Dette er noen få av mange spørsmål vi vil undersøke og søke å forklare i den nye Forklart-serien ved Ressurssenteret ved CMI/UiB. Målet er å skape en serie med dagsaktuelle forelesninger som gir innsikt og overblikk, og som forbinder historie og nåtid. Vi vil rett og slett forklare kompliserte tema og land på en interessant og tilgjengelig måte.