Research Ethics & Politics

Ny Serie på Bergen Global: Forskningsetikk & politikk

Det oppstår alltid etiske dilemma i forskning. Forskere innen feltet

globale samfunnsutfordringer arbeider ofte innen komplekse maktforhold

og fokus i forskningen er ofte sensitive eller kontroversielle tema.

 

Hvilke etiske dilemma og politiske utfordringer møter forskere når de

studerer politisk og kulturelt omstridte eller sensitive tema? Hvor går

grensen mellom å være forsker eller aktivist, og er det alltid klart

hvor denne grensen går? Når spiller forskerens politiske overbevisning

en rolle? Hvilke utfordringer oppstår når en forsker ­ eller samarbeider

med forskere ­ i totalitære regimer eller stater med hyppige brudd på

menneskrerettighetene?

 

I denne serien vil vi løfte frem en rekke ulike problemstillinger

knyttet til forskningsetikk og politikk i feltet globale

samfunnsutfordringer. Vi inviterer både etablerte og unge forskere, samt

studenter i feltet til å delta som panel og publikum. Kom gjerne med

innspill til tema og innledere.

 

Bilde: Vitaly Taranov, Unsplash