Ansvarlig næringsliv og Vest-Sahara: Vestland ett steg videre?

18 mai 2021 12:00 13:00 NOR

Rasmus L. Rasmussen (Naturvernforbundet Hordaland og fylkestingsrepresentant for Vestland Arbeiderparti) Therese Jebsen (Raftostiftelsen) og Asria Mohammed (Støttekomiteen for Vest-Sahara) i samtale med Erik Hagen (Støttekomiteen for Vest-Sahara). 

Lokalbefolkningen i Vest-Sahara får liten glede av utvinningen av landets rike naturressurser. Marokko har siden 1975 okkupert landet og anser Vest-Sahara som marokkansk provins. Lokalbefolkningen, saharawiene, ledet an av frigjøringsbevegelsen Polisario, har siden kjempet for selvstyre. Saharawienes rett til selvbestemmelse er slått fast i en lang rekke FN resolusjoner, men likevel unyttes områdets naturressurser uten deres samtykke.

Bli med på Zoom. 

Både den norske regjeringen, Oljefondets etikkråd og FNs menneskerettighetsråd fraråder derfor næringsvirksomhet i Vest-Sahara som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens ønsker. Likevel dukker det stadig opp nyheter om at norske bedrifter har vært innblandet i virksomhet i området som strider med dette, også bedrifter fra Vestland.

Vestland fylkeskommune har nå enstemmig vedtatt å slutte seg til regjeringens næringslivsråd, og uttrykker dermed en forventning om at aktørene i fylket innretter seg etter nasjonale råd om næringsvirksomhet i Vest-Sahara.

Hvilken betydning har dette vedtaket? Og hva mer kan ulike norske aktører gjøre for å bidra til et mer ansvarlig næringsliv?

For å diskutere dette har vi invitert Rasmus L. Rasmussen, Therese Jebsen og Erik Hagen. Arrangementet arrangeres i samarbeid med Raftostiftelsen og Støttekomiteen for Vest-Sahara.

 

Rasmus L. Rasmussen er rådgiver i Naturvernforbundet Hordaland og fylkestingsrepresentant for Vestland Arbeiderparti. Han fremmet forslaget som ledet til fylkestingets oppfordring til lokalt næringsliv om å etterleve regjeringens råd knyttet til næringsvirksomhet i Vest-Sahara.

Therese Jebsen er seniorrådgiver i Raftostiftelsen. Hun koordinere stiftelsens arbeid med næringsliv og menneskerettigheter, og er blant annet leder for Raftos “Business and Human Rights Programme”. Programmets formål er både å fremme bevissthet om næringsliv og menneskerettigheter, og å bidra til å styrke næringslivets evne til å implementere FNs retningslinjer knyttet til dette.

Erik Hagen er daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara. Der arbeider han blant annet med å spre informasjon om konflikten og å støtte menneskerettighetsforkjempere i de okkuperte områdene. I tillegg arbeider han med å undersøke Marokkos partnere i å opprettholde okkupasjonen, og med å legge press på at norsk næringsliv skal respektere menneskerettighetene.

Asria Taleb Mohamed jobber som informasjonsmedarbeider i Støttekomiteen for Vest-Sahara, der hun blant annet arbeider med å spre informasjon om situasjonen. Hun og er opprinnelig fra Vest-Sahara, men er oppvokst i de saharawiske flyktningleirene sørvest i Algerie.

 

Bilde: Duncan Smith, Flickr