Barn til salgs?

20 apr 2016 11:30 12:30 NOR

Nuray Yildirim Gullestad (IMDI) og Anja Bredal (HiOA) i samtale med Åse Gilje Østensen (CMI) om barneekteskap og tvangsekteskap i kjølvannet av den pågående krisen i Syria. 

En av konsekvensene av krigen i Syria er økningen i tallet på barneekteskap blant syriske flyktninger. Barneekteskap et grovt brudd på menneskerettighetene, men er det tenkelig at det kan finnes tilfeller hvor det vil være et større overgrep å oppløse et ekteskap?

 

I dette lunsjforumet skal Nuray Yildirim Gullestad (IMDI) og Anja Bredal (HiOA) i samtale med Åse Gilje Østensen (CMI) forsøke å finne svar på dette og en rekke andre spørsmål knyttet til barneekteskap og tvangsekteskap.

  • Hvordan berører disse problemstillingene Europa og Norge gjennom migrasjon? 
  • Hvilket vern mot overgrep har barna når de er på flukt?
  • Hvordan skal norske myndigheter håndtere barneekteskap og hvilken rolle bør norsk lov spille i møte med barneekteskap?
  • Hva er konsekvensene av å nekte barnebruder å bo sammen med mannen, eller av å tillate det?

 

Nuray Yildirim Gullestad er ansatt som rådgiver ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDIvest) og arbeider med regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensinger av unges frihet.

Anja Bredal er forsker ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, HiOA, og har særlig sett på innvandringspolitikk, tvangs- og barneekteskap og vold i nære relasjoner. 

 

Dette arrangementet er del av seminarserien "Migration: Debating the refugee crisis" som Bergen Ressurssenter arrangerer i samarbeid med  IMER (International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen), SKOK (Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB) og Chr. Michelsen Institute.

Alle arrangementer i serien er gratis og åpen for alle.

 

Velkommen!