Forklart

Døden forklart

24 jan 2019 08:30 09:30 NOR

Espen Gamlund (UiB) om døden

Når er det verst å dø, og hva er relevansen av dette spørsmålet for globale helseprioriteringer?

Våren 2019 gir Espen Gamlund (UiB) og Carl Tollef Solberg ut antologien Saving People from the Harm of Death. Dette er det første filosofiske verket som kobler døden til bioetikk, befolkningshelse og helsepolitikk.

I dette foredraget vil Gamlund snakke om døden med utgangspunkt i boken.

 

Espen Gamlund er professor i filosofi ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen. Han arbeider med moralfilosofi, politisk filosofi og etikk, og særlig med anvendt etikk. Gamlund og Solberg skriver også en populærvitenskapelig bok på norsk om døden. Den gir en oversikt over noen av de sentrale temaene knyttet til døden, og utgis i 2019.