Etterlyst: Thunberg-effekten i akademia

4 apr 2019 08:30 4 apr 2019 10:00 NOR

De voksne har sviktet med tanke på å sikre en bærekraftig klode for fremtidige generasjoner. Hvilket ansvar har akademia, spør Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO og sterkt engasjert i klimadebatten.

Dette arrangementet finner sted på Christie Café (Godt Brød)
Vi serverer scones og kaffe fra kl. 8:00

En bølge av skolestreiker, startet av Greta Thunberg i Stockholm i august 2018, har spredd seg til en rekke land over hele verden. Er tiden kommet for at forskerne viser et større borgeransvar, eventuelt i form av aktivisme? Er dette forenlig med samfunnets krav til upartiskhet og objektivitet i akademia, især i kontroversielle politiske spørsmål som norsk oljeutvinning?

Foredraget inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål. Serien blir arrangert i samarbeid med Forum for vitenskap og demokrati, SDG-Bergen og Bergen Global.

Foto: Mika Baumeister