Frokostforum

Fra Europa til Afghanistan - barnas perspektiv

10 des 2018 08:30 10 des 2018 10:00 NOR

Camilla S. Engeset (Redd Barna) i samtale med Arne Strand (CMI) og Jessica Schultz (CMI)

Redd Barna lanserte i oktober to nye rapporter der vi har snakket med barn og unge som er returnert til Afghanistan etter å ha søkt asyl i Norge eller andre land i Europa, og afghanske barn som har fått avslag på asylsøknaden og bor på mottak i Norge. Den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har forverret seg betydelig de siste årene. Til tross for dette, har innstramninger i regelverk og praksis ført til at langt flere asylsøkere fra Afghanistan får avslag nå enn tidligere. I rapportene har barn og unge delt sine tanker og erfaringer. De forteller om hvordan det er å få avslag, hvordan livet er etter retur fra Europa til Afghanistan, hvilke risikoer står de overfor i hjemlandet, og de kommer med anbefalinger til hvordan situasjonen kan bli bedre for andre.

Rapportene er et samarbeid mellom Redd Barna i Norge, Sverige, Tyskland, Brussel og Afghanistan. Feltarbeidet er gjort både i Afghanistan, Sverige og i Norge.

 

Camilla S. Engeset (Redd Barna) presenterer Redd Barnas to nye rapporter om retur av barn til Afghanistan. Arne Strand (CMI) og  Jessica Schultz (CMI) kommenterer.

Dato: mandag 10. desember 2018
Tid: kl. 08:30-10:00
Sted: Bergen Resource Centre, Jekteviksbakken 31, 5006 Bergen

Arrangementet er gratis og åpent for alle! Vi serverer kaffi, te og croissanter.

Camilla S. Engeset er spesialrådgiver barn på flukt, Redd Barna

Arne Strand er forskningsleder ved CMI og Afghanistan-ekspert. 

Jessica Schultz er forsker ved CMI. Hun er spesialist i internasjonale menneskerettigheter og flyktningrett. 

Rapportene kan leses her: https://www.reddbarna.no/nyheter/stans-retur-av-barnefamilier-og-mindreaarige-til-afghanistan

Dette arrangementet er et samarbeid mellom Redd Barna og Bergen Ressurssenter.