Grunnlovens § 112: dumpingplass for tomme løfter?

14 mai 2019 08:30 14 mai 2019 10:00 NOR

Marius Gulbranson Nordby om Grunnloven, maktfordelingen og prøvingsretten i forhold til miljøparagrafen og klimasøksmålet.

MERK: Arrangementet finner sted i Christie Café (Godt Brød)

Et dypdykk ned i spørsmål om Grunnloven, maktfordelingen og prøvingsretten og hvordan disse forholder seg til miljøparagrafen og klimasøksmålet.

Møteleder: Henriette Sinding Aasen

Foredraget inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål. Serien blir arrangert i samarbeid med Forum for vitenskap og demokrati, SDG Bergen og Bergen Global.