Grunnlovens § 112: dumpingplass for tomme løfter?

14 mai 2019 08:30 14 mai 2019 10:00 NOR

Marius Gulbranson Nordby om Grunnloven, maktfordelingen og prøvingsretten i forhold til miljøparagrafen og klimasøksmålet.

MERK: Arrangementet finner sted i Christie Café (Godt Brød)

Et dypdykk ned i spørsmål om Grunnloven, maktfordelingen og prøvingsretten og hvordan disse forholder seg til miljøparagrafen og klimasøksmålet.

Marius Gulbranson Nordby har utdanning i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og King’s College i London. Han har blant annet fordypet seg i miljørett og klimaetikk. Som forlagsredaktør i Fagbokforlaget er han ansvarlig for en ny bok om klimasøksmålet og Grunnloven § 112.

Møteleder: Henriette Sinding Aasen

Foredraget inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål. Serien blir arrangert i samarbeid med Forum for vitenskap og demokrati, SDG Bergen og Bergen Global.