Hungersnaud anno 2023

14 feb 2023 14:00 15:00 NOR

Thor Olav Iversen (UiB) i samtale med forskar Cecilie Hellestveit (Folkerettsinstituttet).

Kva alternativ ligg på bordet for å bekjempe svolt i 2023?  

Eitt år etter invasjonen av Ukraina er den globale matsikkerheitssituasjonen stadig prekær. Matvareinflasjonen er høg i Noreg, men slår langt hardare ut i fattige land. Dei siste åra har ein sett eit dramatisk oppsving i bruk av svolt som våpen i krig – særleg i land som Jemen, Etiopia og Syria. Samstundes vurderer FN-organisasjonar å erklære hungersnaud på Afrikas horn.  

Stipendiat Thor Olav Iversen (UiB) møter forskar Cecilie Hellestveit (Folkerettsinstituttet) til ein samtale om hungersnaud og den internasjonale matvaresituasjonen i 2023. Saman skal dei mellom anna drøfte kva juridiske og politiske verkemiddel som ligg på bordet for å avhjelpe hungersnaud.

 

Samtalen finn stad hos Bergen Global i Jekteviksbakken 31 (ingen streaming). 

 

Foto: graffoto8 / iStock