Frokostforum

Hvordan kan helsesektoren bli grønnere?

6 okt 2021 08:30 09:30 NOR

Velkommen til lansering av Grønt helsevesen sin ferske rapport om hvordan vi kan få til en grønn omstilling i norsk helsesektor.

Globalt står klimagassutslippene fra helsesektoren for mer utslipp enn flytrafikk og shipping til sammen. Med COP 26, klimatoppmøtet i Glasgow, nært forestående og et nytt regjeringssamarbeid har Norge nå mulighet til å sette kurs i en grønnere retning – og denne rapporten vil være et viktig tilskudd i arbeidet for et nullutslippshelsevesen.

 

Program:

Dave McConalogue (fra COP 26 Health Programme Lead) om hvordan det jobbes med grønn omstilling i helsesektoren internasjonalt

Fremleggelse av hovedpunktene i rapporten

Panelsamtale med Eivind Hansen (administrativ direktør i Helse Bergen), Maja Elisabeth Mikkelsen (Leder i Norsk medisinstudentforening), Erlend Aasheim (avdelingsdirektør i Helsedirektoratet), Runa Askeland Hougen (Klima=Helse) og David Vernon Brasfield (miljøkoordinator Sunnaas Sykehus)

 

Det blir servert kaffe og frokost i Bergen Global sine lokaler i Jekteviksbakken 31. Du kan også følge lanseringen på Zoom her.

Registrer deg gjerne her i forkant av møtet

 

Møtet blir arrangert i samarbeid med Grønt helsevesen. Grønt helsevesen er et prosjekt med støtte fra Senter for klima og energiomstilling (CET) ved UiB. De jobber for å samle forskere, beslutningstakere, klinikere og helseledere for å kartlegge eksisterende klimatiltak i helsesektoren og utvikle en strategi for hvordan vi kan gjøre det norske helsevesenet klimanøytralt, nettopp dette arbeidet blir blant annet oppsummert i rapporten.