Forklart

Iran forklart

6 nov 2019 13:00 14:00 NOR

Kjetil Selvik (NUPI) om Iran 40 år etter revolusjonen

Hva er bakgrunnen for de interne spenningene i Iran og konflikten over Irans rolle i Midtøsten? Hvordan påvirker innen- og utenrikspolitikken hverandre?

«Den islamske revolusjon» i 1979 satte varig preg på Iran og Midtøsten. Den har spilt seg ut i kamper over Vestens rolle, folkets makt over politiske avgjørelser og islam som samfunnskontrakt. Ved å innta posisjon som motmakt har Iran vunnet påvirkningskraft langt utover sine grenser. Men Den islamske republikken balanserer på en hårsbredd i kampen med President Trump.

Forelesningen forklarer bakteppet for spillet om atomavtalen og faren for krig i Persiabukten.

Kjetil Selvik er seniorforsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Han har sin ph.d. i statsvitenskap fra Sciences Po i Paris og jobber med kamp over stater og regimer i Midtøsten. 

Selvik har tidligere vært forsker ved Fafo og Chr. Michelsen Institutt (CMI) og vært Førsteamanuensis II ved Institutt for Sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.