Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse

8 mar 2018 11:00 12:00 NOR
Mona Grindheim Matre UiB Bente E. Moen UiB

Mona Grindheim Matre (HR-avdelingen, UiB) innleder om Balanse-prosjektet "Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen" etterfulgt av diskusjon og lunsj.

 

Globale samfunnsutfordringer v. Prof. Bente E. Moen inviterer til lunsj-seminar den internasjonale kvinnedagen, 8. mars 2018.

Det blir servert en enkel lunsj

 

Mona Grindheim Matre er prosjektkoordinator for Balanse-prosjektet ved UiB.

Universitetet i Bergen leder studien «Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen», som har fått midler gjennom Forskningsrådets Balanseprogram. Den lave kvinneandelen blant seniorforskere og stillinger på toppnivå er slående og urovekkende. BALANSE er Forskningsrådets nye satsing for å bidra til å endre på dette.

I BALANSE-programmets første tildeling var det fire prosjekter som fikk midler, NUPI, SINTEF, PRIO og Universitetet i Bergen. Alle har mange dyktige kvinnelige forskere, men få kvinnelige professorer og ledere. Hensikten med prosjektet er å finne årsakene til kjønnsubalansen, men det viktigste er at alle i løpet av tre år skal redusere den: de vil forandre misforholdet mellom antallet kvinner blant forskere og på toppen.

I 2015 fikk sju prosjekter til sammen 30 millioner kroner til tiltak som kan bedre kjønnsbalansen på toppstillingsnivå, fem universiteter og to høgskoler. BALANSE skal bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Programmet skal støtte opp under kulturelle og strukturelle endringer.

Se http://www.uib.no/balanse

 

Alle er hjertelig velkommen!