Frokostforum

Klimaretorikk – På tide å ta ting på alvor?

3 nov 2021 08:30 3 nov 2021 10:00 NOR

Tore Furevik (Nansensenteret) og Katherine Duarte (UiB) i samtale med Ida Vikøren Andersen (UiB).

FN’s klimapanel (IPCC) varslet «kode rød» i sin nyeste klimarapport. Klimaendringene går fortere, blir mer intense og er til dels irreversible. IPCC advarer om at, med mindre drastiske steg blir tatt for å minke utslipp, så vil millioner av liv være i fare.  Store forventninger er knyttet til at omfattende utslippskutt skal vedtas på klimatoppmøtet i Glasgow (COP26). Men hvilken påvirkning har denne rapporten egentlig på individuell og politisk handling? 

Vårt panel vil ta for seg klimaforskernes retorikk, dynamikken mellom klimaforskere og journalister, og medienes rolle i å formidle kunnskap og forme holdninger.

Velkommen til frokost i Jekteviksbakken 31 eller bli med på Zoom

Tore Furevik er direktør ved Nansensenteret og professor i oseanografi ved Geofysisk institutt ved UiB. I sin forskning har han fokusert på klimamodellering, variasjon i atmosfære og hav, luft-sjø-is-interaksjoner og telekoblinger.   

Katherine Duarte er i sluttfasen av doktorgradsarbeidet, med en avhandling i skjæringspunktet mellom forskning og kommunikasjon ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Hun er tilknyttet Senter for klima og energiomstilling (CET) og er aktiv i Klima og miljøgruppen til Medborgerpanelet/ The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE

Ida Vikøren Andersen er postdoktor ved Institutt for fremmedspråk ved UiB, hvor hun jobber med NFR-prosjektet “Living with climate change: motivation and action for lifestyle change” (CLIMLIFE). Hun er tilknyttet forskergruppen Klimadebattens språkbruk og tolkninger (LINGCLIM).