Klimasøksmålet - ny runde

12 nov 2019 08:30 12 nov 2019 10:00 NOR

Marius Gulbranson Nordby, Eirik Holmøyvik (UiB) og Sigrid Eskeland Schütz (UiB) om ankesaken mot staten.

MERK: Møtet finner sted i Christie café (Godt brød).

 

Det er anlagt sak mot den norske stat. Besteforeldrenes klimaaksjon, Greenpeace og Natur og ungdom hevder at regjeringens oljepolitikk bryter med Grunnlovens miljøparagraf (§ 112). De fikk ikke medhold i første omgang, men anket saken. Ankebehandlingen starter i Borgarting lagmannsrett 5. november.

 

Vi har invitert tre jurister til debatt om det pågående søksmålet:

Marius Gulbranson Nordby, miljørettsjurist og ansvarlig redaktør i Fagbokforlaget for ny bok om Grunnlovens miljøparagraf (§ 112)

Eirik Holmøyvik, professor ved Det juridiske fakultet, UiB, med statsrett som spesialfelt. 

Sigrid Eskeland Schütz, professor ved Det juridiske fakultet, UiB, med miljørett som spesialfelt.

Møteleder: Henriette Sinding Aasen (UiB).

 

Denne debatten inngår i en serie møter av relevans for UiBs engasjement med FNs bærekraftmål, og blir arrangert i samarbeid med Forum for vitenskap og demokrati og SDG Bergen.

 

 

Alle er velkomne!