Forklart

Korea FORKLART

31 jan 2018 08:30 09:30 NOR
Stein Tønnesson seniorforsker på Institutt for fredsforskning (PRIO)

Foredrag av Stein Tønnesson, seniorforsker på Institutt for fredsforskning (PRIO) og forfatter av boka Explaining the East Asian Peace (København: NIAS Press, 2017).

Fred eller krig i Korea?

Etter at Kim Jong Un holdt sin forsonlige nyttårstale har det vært tøvær mellom de to koreanske statene, og nå skal Nord-Korea delta i vinter-OL. Betyr dette at faren for krig er over? Vil vi se en varig tilnærming mellom de to koreanske statene? Eller vil Nord-Koreas atomvåpen føre til ny krise så snart Paralympics er ferdig og USA kanskje gjenopptar sine provoserende militærøvelser sammen med sør-koreanske styrker? Blir det flere nord-koreanske prøvesprengninger og rakettester? Stein Tønnesson diskuterer tre alternative scenarier for Korea-konfliktens videre utvikling.

 

Foto: Casper Aprikatis, Unsplash.com

 

FORKLART-serien

Hva er egentlig konflikten i Korea? Hva skjer i Libya? Hva er egentlig Brexit? Og hva er det egentlig med Jerusalem?

I januar 2018 starter Ressurssenteret ved CMI/UiB opp en serie der vi søker å forklare ulike aktuelle land og tema. Målet er å skape en serie med dagsaktuelle forelesninger som gir innsikt og overblikk, og som forbinder historie og nåtid. Vi vil rett og slett forklare kompliserte tema på en interessant og tilgjengelig måte.

 Vi åpner seminarrekken den 31. januar med Stein Tønnesson og "Korea FORKLART”. Det videre programmet annonserer vi fortløpende.