Kvinner - bare til pynt i politikken?

23 nov 2016 13:00 15:00 NOR

Fremmer kvotering likestilling i afrikansk politikk og har Norge en rolle å spille? Vibeke Wang, CMI, Ragnhild Muriaas, UiB og CMI, Gunhild Ørstavik, FOKUS forum for kvinner og utviklingsspørsmål, og Hilde Danielsen, Uni Research.

Vi presenterer ny forskning om kvinners deltakelse i politikken i noen afrikanske land i lys av Norge som likestillingseksportør.

De siste årene har man sett en svak økning i antall kvinner i nasjonalforsamlinger. Tallet er nå 23 prosent sammenlignet med 12 prosent i 1995. Et av de viktigste utviklingstrekkene i Afrika siden tidlig 1990-tall er kvinners inntog i politikken.

I de afrikanske landene som nå leder an, har man blant annet brukt kjønnskvotering for å oppnå raske resultater. Kvotering sikrer andelen av kvinner i nasjonalforsamlingene, men sikrer ikke nødvendigvis reell innflytelse.

Målet med seminaret er å presentere ny forskning om kvinners deltakelse i politikken i noen afrikanske land. I tillegg ønsker vi å sette denne utviklingen i perspektiv ved å belyse kampen for likestilling i Norge. Bak seminaret står CMI og FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

Seminaret vil belyse:
Hva skal til for at kvinner blir valgt?
Hva må til for at kvinnelige politikere skal få reell makt?
Hvilken rolle spiller Norge?

Program

13.00: Pynt og prakt, men mest makt Vibeke Wang, forsker ved Chr. Michelsens Institutt og Ragnhild Muriaas førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og forsker ved Chr. Michelsens Institutt 13.30: Prosjekt om kvinners deltakelse i politikken i Uganda, Kenya og Rwanda Gunhild Ørstavik, rådgiver i FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
13.55: Norge som likestillingsland Hilde Danielsen, forsker I ved Uni Research Rokkansenteret
14.15: Plenumsdebatt