Frokostforum

Når grensene stenges. Flyktningkrisen i Midtøsten

6 apr 2016 08:30 09:30 NOR
Maja Janmyr Universitetet i Bergen Are Knudsen Chr. Michelsen Institute Kjersti Gravelsæter Berg Universitetet i Bergen

Maja Janmyr (UiB), Are Knudsen (CMI) og Kjersti Gravelsæter Berg (UiB) i samtale om flyktningkrisen i Midtøsten.

Den største flyktningkrisen i vår tid utspiller seg nå i Syria og i nabolandene, der 4,8 millioner syrere har søkt tilflukt. Samtidig som Europa i økende grad svarer med grensestengninger ved Europas yttergrenser, forverres forholdene i regionen. I Libanon er en fjerdedel av befolkningen flyktninger. 

De fem årene krigen i Syria har rast, har FN vært underfinansiert og manglet penger til nødhjelp. Nå stammer også flere av nabolandene grepet om grensene. 

Hele 6,6 millioner syrere er internt fordrevne i Syria, et land som hadde 20 millioner innbyggere før krigen. Mange er strandet i Syria,og har ingen steder å søke tilflukt.

I dette frokostforumet stiller vi spørsmålene: 

  • Hva skjer i Libanon, og hvilke konsekvenser kan flyktningkrisen få i Libanon? Hvordan er situasjonen i de andre vertslandene i regionen?
  • Hvorfor har flyktningene i regionen svakt rettighetsvern, og hvilke konsekvenser får dette?
  • Hvilke spenninger oppstår mellom FNs høykommissær for flyktninger(UNHCR) og vertslandene?
  • Hva skjer inne i flyktningleirene i Libanon? Bør det bygges flere flyktningleire?
  • Hvilken rolle kan bistand spille i en flyktningkrise, på kort og lang sikt?
  • Hvorfor blir flyktninger migranter - hjelper bistand i transittland?

Maja Janmyr er postdoktor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Janmyr forsker for tiden på flyktningkrisen i Midtøsten i et prosjekt finanisert av Forskningsrådets FRIPRIO-initiativ. Janmyrs kompetanseområder er blant andre flyktningrett, folkerett og menneskerettigheter. 

Are Knudsen er seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt. Hans fokusområder er fred, konflikt og migrasjon i Sørasia og Midtøsten. 

Kjersti Gravelsæter Berg er rådgiver ved UiB GLobal og har skrevet doktorgradsavhandling om flyktninger i Midtøsten, Palestinakonflikten og humanitær bistand. 

Dette arrangementet er del av seminarserien "Migration responses. Debating the refugee crisis" som Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling arrangerer i samarbeid med IMER (International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen), SKOK (Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB) og Chr. Michelsen Institute.

Alle arrangementer i serien er gratis og åpne for alle.

Velkommen!