Frokostforum

Studentvalg 2021 - Studentenes stemme for et Klimanøytralt Universitet

15 apr 2021 08:30 09:30 NOR

Generell Studentallianse, Liberal Liste, Moderat Liste, Realistlista, Sosialdemokratisk Liste og Venstrealliansen.

Du kan følge arrangementet over zoom.

Studentvalget på UiB sparkes i gang neste uke, og de seks listene skal kjempe om plassene i studentparlamentet.

I den anledning inviterer Bærekraftspilotene representanter fra Generell StudentallianseLiberal ListeModerat ListeRealistlistaSosialdemokratisk Liste og Venstrealliansen til debatt om bærekraft og målene som må nås innen 2030.

Hva tenker studentpolitikerne om veien mot Klimanøytralt UiB innen 2030, og hvilken politikk har de på bærekraft og klima?