Frokostforum

Opprør i Hviterussland

8 sep 2020 08:30 09:30 NOR

Karen-Anna Eggen (IFS), Arve Hansen (UiT), Martin Paulsen (Rafto) og Åse Gilje Østensen (Sjøkrigsskolen). 

 

Hviterussland har fanget verdens oppmerksomhet etter presidentvalget som ble gjennomført i begynnelsen av august. President Aljaksandr Lukasjenka mener at han vant med 80 % av stemmene mens den politiske opposisjonen har med seg hundretusenvis av mennesker i protester mot valgfusk. Lukasjenkas maktapparat har slått brutalt ned på protestene, men protestene vedvarer. Kan Lukasjenka holde på makta, eller ser vi starten på en demokratiseringsprosess i hjertet av Europa?

I dette frokostmøtet vil tre norske Hviterussland-kjennere snakke om bakgrunnen for protestene, hva som kjennetegner utviklingen her og nå og mulige utfall av den politiske krisen. 

 

Se seminaret på YouTube.

 

Panelister:

Karen-Anna Eggen er statsviter og forsker ved Institutt for forsvarsstudier/FHS med fordypning i nordeuropeisk sikkerhet, NATO og russisk sikkerhetspolitikk. Eggen bodde i Hviterussland i perioden 2009 til 2011. 

Arve Hansen er forsker ved Universitet i Tromsø. Han har PhD i Russlandsstudier og medlem av forskningsgruppa RSCPR (Russian Space: Concepts, Practices, Representations). Hansen har spesialisert seg på revolusjoner og protestbevegelser i Ukraina, Hviterussland og Russland. Hansen bodde i Hviterussland mellom 2006 og 2010.

Martin Paulsen er styreleder i Raftostiftelsen med PhD i russisk fra UiB. Paulsen bodde i Hviterussland på slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet, og har fulgt utviklingen i landet tett siden.

Ordstyrer: Åse Gilje Østensen er forsker ved Forsvarets Høyskole, avd. Sjøkrigsskolen. Hun er utdannet PhD fra Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen i 2013. Hun spesialiserer seg på privat sikkerhet og militære selskap, og på problemstillinger i skjæringspunktet mellom det sivile og det militære. 

 

Foto: Gerard Stolk på flickr