Conversation

Overvåkingskapitalismen

14 feb 2020 08:30 14 feb 2020 10:00 ENG

Dag Elgesem, Anja Salzmann og Anders Johansen (alle UiB).

Boken Surveillance Capitalism av Shoshana Zuboff har fått mye oppmerksomhet. Den kritiserer de store teknologiselskapene for å samle personlig informasjon på måter som er ugjennomsiktige for brukerne, og for å utnytte den som fri råvare til kommersielle formål. Personvernet krenkes på denne måten, vår frihet som selvstendige, autonome individer undergraves. Slik tegnes et bilde av en ny form for kapitalisme basert på overvåking, kontroll og manipulasjon, som også kan sies å undergrave demokratiet. Hvor treffende er denne kritikken?

Dag Elgesem er filosof, ansatt professor i IKT og samfunn ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.

Anja Salzmann er stipendiat ved samme institutt, engasjert i et prosjekt om nyhetsjournalistikk og mobilteknologi.

Møteleder: Anders Johansen

Frokost med scones og kaffe fra kl. 08.00