Frokostforum

Pandemifrokost

27 jan 2022 08:30 27 jan 2022 09:15 NOR

Jens Kjeldsen (UiB) og Torgils Fossen (UiB)

Pandemisenteret inviterer alle interesserte til årets første Pandemifrokost. 

Du kan delta både fysisk og digitalt (https://uib.zoom.us/j/61200456474...). Vi kan ha 20 personer til stede i salen og på grunn av smittesporing registrerer vi kontaktinformasjon til alle som deltar fysisk.

Til Pandemifrokosten kommer professor i retorikk ved Institutt for informasjons- og medievitenskapJens Kjeldsen

Kjeldsen er en del av et skandinavisk forskningsprosjekt (Pandemic Rhetoric) som ser på retorikk og troverdighet i myndighetenes covid 19-kommunikasjon. På Pandemifrokosten skal Kjeldsen snakke om hvordan eksperter kan skape troverdighet når de samtidig blir tvunget til å uttrykke manglende kunnskap og usikkerhet. 

Til frokosten kommer også professor Torgils Fossen fra Kjemisk institutt. Han skal snakke om nyoppdagede naturstoffer som kan brukes i utviklingen av fremtidige medisiner mot koronavirus. Fossen har doktorgrad i naturstoffkjemi og deltar også i internasjonalt forskningsarbeid. Fossen vil i tillegg komme inn på tidligere koronapandemier, blant annet den første globale pandemien forårsaket av koronarvirus fra 1889-1890.  

Det blir også satt av tid til spørsmål fra salen i etterkant av foredragene.

Pandemifrokost er del av en seminarserie i regi av Pandemisenteret. Les mer om vårens arrangement her.