Forklart

POSTPONED! Russiske ambisjoner

30 apr 2020 08:30 09:30 NOR

Martin Paulsen (Diku/Raftostiftelsen)

De siste tiårene har vært preget av fundamentale omveltninger i det russiske samfunnet. Dette gjelder ikke minst landets politiske system og økonomi, men berører også de fleste andre samfunnsområder.

 

Russisk utdanning og forskning spilte en viktig rolle i sovjetperioden og var en viktig forutsetning for Sovjetunionens posisjon som global supermakt, men hvordan har samfunnsendringene påvirket russisk utdanning og forskning?

 

Et nærmere blikk på utdannings- og forskningssektoren gir oss en mulighet til å vurdere hvor godt Russland takler overgangen og hvor godt rustet landet er til å opprettholde sine nasjonale og internasjonale ambisjoner i tiden framover.

 

Martin Paulsen har en doktorgrad i russisk fra UiB og har studert i Minsk, St. Petersburg, Moskva og Lviv. Han har forelest ulike kurs i russisk språk og litteratur ved universitetene i Bergen, Oslo og Passau. Tidligere har han vært med i redaksjonsrådet til prosjektet «Petrusjka», som jobbet for å fremme russisk samtidslitteratur i Norge.

Martin Paulsen jobber nå som seniorrådgiver i Diku og er styreleder i Raftostiftelsen.

 

Vi serverer scones, kaffe og te.