Conversation

Rektordebatt om kjønnsbalanse og likestilling

8 mar 2021 10:00 11:00 NOR

Oddrun Samdal (UiB) i debatt med Margareth Hagen (UiB)

I forbindelse med det kommende rektorvalget inviterer GenderAct ved MN-fakultetet de to rektorteamene til debatt om kjønnsbalanse og likestilling 8. mars. Følg den spennende debatten digitalt!

De to rektorteamene har formidlet sine visjoner i valgplattformene, men hva har de egentlig tenkt å gjøre for at vi skal nå målene? Hvordan skal UiB arbeide systematisk og målrettet for å bedre kjønnsbalansen, og sikre like muligheter for kvinner og menn i akademia?

Filmen Picture a Scientist har skapt stort engasjement og debatt, på BIFF-festivalen og på Day Zero/Bærekraftskonferansen. Denne debatten videreføres nå ved MN-instituttene, og filmen egner seg godt for å skape debatt også i det bredere universitetssamfunnet.

MN-fakultetet har kun 16 % kvinnelige professorer og UiBs laveste samlede kjønnsandel i vitenskapelige stillinger, og har derfor nå satt i gang prosjektet GenderAct med langsiktig mål om å oppnå markant bedre balanse.

Dagens skjevrekrutteringen gjør at vi må tørre å stille de viktige spørsmålene- har egentlig kvinner og menn like muiligheter til å lykkes i akademia og ikke minst, gjør ubalansen noe med kvaliteten i forskningen vår? 


Følg debatten via Zoom her

 

Vertskap i debatten er Forsker Dorothy Jane Dankel og kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg.

 

Husk å bruke stemmeretten din i perioden 22.-25. mars 2021!