Utsatt - Klimamålene: Nordmenns syn på hindringer og muligheter

13 des 2021 12:15 13 des 2021 14:00 NOR

Øyvind Gjerstad (UiB), Ragnhild Freng Dale (Vestlandsforskning), Atle Kvamme (Bergen Næringsråd), Stina Oseland (Bergen kommune) og Kikki Kleiven (Bjerknessenteret)

Arrangementet er utsatt til neste år. Ny dato kommer. 

 

I vår gjennomførte forskergruppen Lingclim ved UiB en spørreundersøkelse i samarbeid med Norsk medborgerpanel (NMP). I den undersøkelsen stilte de spørsmål om muligheter og hindringer for å nå klimamålene, til et representativt utvalg av den norske befolkningen.

Resultatene av spørreundersøkelsen er nå klare, og Lingclim inviterer til et åpent seminar for å diskutere følgende spørsmål:  

  • Hvilke politiske tiltak er befolkningen åpne for å gjennomføre, og hvilke tiltak er de mindre villige til å iverksette?
  • På hvilke områder (f.eks. offentlige investeringer og reguleringer, privat forbruk og transport, osv.) er det spesielt behov for formidlings- og argumentasjonsstrategier, med mål om endringer i opinionen?
  • Tyder resultatene på at tiltak og argumentasjon bør appellere til politiske preferanser og verdigrunnlag, eller personlig sikkerhet, økonomi og bekvemmelighet? 

 

Øyvind Gjerstad vil presentere resultatene fra undersøkelsen, før det blir paneldiskusjon med følgende deltakere:

Ragnhild Freng Dale, sosialantropolog ved Vestlandsforskning

Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd

Stina Oseland, klimadirektør i Bergen kommune

Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret

 

Seminaret blir arrangert i samarbeid med UiBs satsingsområde Klima og energiomstilling.

 

Foto: Sebastian Dahl / Future in our hands