Vanskelige samtaler: Hvordan snakke om katastrofebilder?

6 feb 2019 15:00 16:00 NOR

Unni Heltne (krisepsykologisk senter), Dora Poni Lorosom (EM Ungdom) i samtale med  Irene Kinunda Afriyie (Fargespill).

Vi blir stadig eksponert for grafiske bilder fra katastrofeområder og konfliktsoner, men hvordan påvirker det de av oss som er personlig berørt av disse katastrofene? 


Når akutte kriser rammer får de bred mediedekning, ofte akkompagnert av artikler som gir råd om hvordan du kan snakke med barna dine om krisen. Men hvordan snakker man med barn og voksne som selv har gått ned gaten som er avbildet i ruiner, eller som identifiserer seg med ofrene for krig og katastrofe i media? I den store samtalen om media og eksponering for grafiske katastrofebilder utelater vi ofte at det finnes folk blant oss som blir direkte personlig berørt av disse katastrofene som vi ser.

Vi vil prøve å finne svar på noen av disse spørsmålene i en panelsamtale med personer som har både akademisk, profesjonell og personlig kompetanse og erfaring med disse spørsmålene.

Arrangementet er organisert av Minotenk